Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ο Δ. Αβραμόπουλος για τα μη-επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)

0 σχόλια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στην διάσκεψη για την την αντιμετώπιση των απειλών των μη-επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) απήυθυνε σήμερα ομιλία ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος.
H σημερινή Διάσκεψη διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σκοπό έχει την ανταλλαγή εμπειριών και τον σχεδιασμό συλλογικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μεταξύ των εθνικών αρχών, των διεθνών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Περιλαμβάνει, επίσης, το σχεδιασμό μέτρων για την ορθή χρήση των drones, την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο κ. Αβραμόπουλος που είναι αρμόδιος για την εσωτερική ασφάλεια, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Όπως πολλά τεχνολογικά επιτεύγματα, τα drones δημιουργούν πολλές ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις.

Υπάρχουν πολλά θετικά παραδείγματα χρήσης των drones. Τα drones μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αίματος από το ένα νοσοκομείο στο άλλο. Μπορούν να βοηθήσουν στην εξεύρεση εξαφανισμένων παιδιών ή σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης. Η αστυνομία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να παρακολουθήσει την κυκλοφορία, να εντοπίσει υπόπτους και να διενεργήσει έρευνες. Οι πάροχοι κρίσιμων υποδομών μπορούν να επιβλέπουν αποτελεσματικότερα τις εγκαταστάσεις τους. Οι αερομεταφορείς μπορούν να επωφεληθούν από αυτά για να διενεργήσουν ελέγχους στους διαδρόμους και σε απομακρυσμένα σημεία. Στο μέλλον, μπορεί να δούμε ευρεία κλίμακα χρήσης των drones για την ταχεία και αποτελεσματική παράδοση δεμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει πλήρως τις πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος στην Ευρώπη για τη χρήση των εναέριων οχημάτων με νόμιμους, ασφαλείς και θετικούς τρόπους για τους πολίτες μας και την οικονομία.

Αλλά τα drones μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν επίσης με κακόβουλο ή απρόσεκτο τρόπο και να διαταράξουν την καθημερινότητά μας ή να βλάψουν τους πολίτες.

Τα οχήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις, όπως αυτές στην Ουκρανία, τη Συρία, το Ιράκ, τη Βενεζουέλα και πιο πρόσφατα στη Σαουδική Αραβία. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στα πεδία της μάχης μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες σε όλο τον κόσμο. Η επιστροφή ξένων τρομοκρατικών μαχητών με πείρα στη χρήση των οχημάτων αυτών είναι επίσης ανησυχητική.

Ωστόσο, η απειλή των drones δεν προέρχεται αποκλειστικά από τρομοκράτες. Τα οχήματα αυτά χρησιμοποιούνται τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλο τον κόσμο για την παράνομη διακίνηση πέρα από τα σύνορα και τις φυλακές, την παρακολούθηση και τη διατάραξη των επιχειρήσεων εφαρμογής του νόμου, την παρενόχληση και την παρακολούθηση ατόμων και τη δημιουργία αναταραχών, όπως έγινε πρόσφατα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Λουξεμβούργο.

Τα drones μπορούν επίσης να διαταράξουν σημαντικά τη λειτουργία των κρίσιμων υποδομών. Ενώ οι έρευνες για τα περιστατικά στα αεροδρόμια Gatwick και Heathrow βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, οι εμφανίσεις των drones πάνω από τα αεροδρόμια είχαν άμεσο αντίκτυπο σε ολόκληρο τον κόσμο και προκάλεσαν σημαντικές οικονομικές ζημίες.

Η απάντησή μας στην αντιμετώπιση της ακατάλληλης χρήσης των εναέριων οχημάτων αυτών πρέπει να είναι σαφής και να ακολουθεί την πορεία των τεχνολογικών καινοτομιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη της ΕΕ στις προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την πιθανή επικίνδυνη χρήση των drones.

Η υποστήριξή μας εστιάζει στις ακόλουθες ενέργειες:

Πρώτον, η παρακολούθηση της απειλής και η εξέλιξή της, προκειμένου να εντοπιστούν οι τάσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται πειρατικά τα πειράματα, είναι πολύ σημαντική. Η Europol αναπτύσσει τώρα ένα μηχανισμό υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα ατυχήματα που σχετίζονται με drones και η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (EBCGA) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επιτήρηση των εναέριων συνόρων, με επιχειρήσεις ανίχνευσης, εντοπισμού και αναγνώρισης μέσω των εναέριων οχημάτων.

Δεύτερον, το σημερινό προσωπικό επιβολής του νόμου πρέπει πλέον να διαθέτει ικανότητες που θα ήταν αδιανόητες στο παρελθόν. Για αυτό το σκοπό η CEPOL οργανώνει τακτικές εκπαιδεύσεις σχετικά με τα οχήματα αυτά.

Τρίτον, φέρνουμε κοντά όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως κάνουμε σήμερα, διοργανώνοντας αυτή την πολύ επίκαιρη διάσκεψη. Οι ανταλλαγές μεταξύ κρατών μελών, των Οργανισμών της ΕΕ, των διεθνών οργανισμών, των τρίτων χωρών, του ακαδημαϊκού χώρου, της βιομηχανίας και της κοινωνίας των πολιτών είναι υψίστης σημασίας για την αντιμετώπιση των απειλών που προκαλούνται από τα drones.

Τέταρτον, με τη χρηματοδοτική βοήθεια της ΕΕ, όπως για παράδειγμα για την υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων μέσω του Horizon 2020 και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για περαιτέρω χρήση αντιμέτρων για τη χρήση των drones, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση, τον εντοπισμό και ακόμη και την παρεμπόδιση των οχημάτων αυτών. Γνωρίζουμε ότι δοκιμές βρίσκονται σε εξέλιξη σε πολλές χώρες. Η υποστήριξη αυτού του έργου αποτελεί προτεραιότητα για εμάς και θα διερευνήσουμε με τα κράτη μέλη τον καλύτερο τρόπο για να διευκολύνουμε τη δουλειά τους.
Στην Ευρώπη, λαμβάνουμε επίσης ορισμένα σημαντικά ρυθμιστικά μέτρα που σχετίζονται με την ασφάλεια. Η πρωτοβουλία του U-Space αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το πλαίσιο. Το U-Space αποτελεί ένα σχέδιο για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των drones με στόχο να διευκολύνει την ασφαλή λειτουργία των αεροσκαφών σε χαμηλό υψόμετρο πάνω από τα αστικά κέντρα, κοντά σε κρίσιμες υποδομές και σε ευαίσθητες τοποθεσίες όπως φυλακές, στάδια και αμυντικές εγκαταστάσεις.
Η συζήτηση για το U-Space πρέπει να περιλαμβάνει τις υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου και άλλες αρχές δημόσιας ασφάλειας. Είναι σημαντικό γι αυτές να καταλάβουν τι θα συνεπάγεται το U-Space και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτελεσματικότερη ασφάλεια.

Η ασφάλεια των αερομεταφορών είναι μία βασική προτεραιότητα για το ευρωπαϊκή και παγκόσμια ατζέντα ασφάλειας. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτικής για την προστασία των πολιτών μας.

Ζούμε σε ασταθείς και απρόβλεπτους καιρούς. H γειτονιά μας βιώνει βίαιες συγκρούσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα. Οι πολίτες μας ριζοσπαστικοποιούνται και στρέφονται εναντίον άλλων αθώων συμπολιτών στις πόλεις μας. Ο εθνικισμός και ο λαϊκισμός ενισχύονται ενώ γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διασφαλισθεί η μεταξύ μας αλληλεγγύη.
Η ασφάλεια των αερομεταφορών αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων των προσπαθειών μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη διαχείριση των συνόρων, τη ριζοσπαστικοποίηση, τα συστήματα πληροφοριών και την έρευνα στον τομέα της ασφάλειας.

Πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά περισσότερα για την προστασία των πολιτών μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να συνεργαστούμε για τον σημαντικό αυτό σκοπό όλοι, εμπειρογνώμονες, αρχές εφαρμογής του νόμου και ασφαλείας, και βιομηχανία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνδεση όλων αυτών των στοιχείων. Μόνο συλλογικά με μια ισχυρή Ένωση Ασφαλείας και έναν παγκόσμιο ρόλο ασφάλειας για την Ευρώπη, μπορούμε να προστατέψουμε αποτελεσματικά τους πολίτες μας.

Δεν είμαστε εκεί που βρισκόμασταν πριν από 5 χρόνια. Η ΕΕ έπρεπε να ανταποκριθεί σε μια κρίση ασφάλειας και είμαι ικανοποιημένος για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και που συνεχίζεται.Η Ένωση Ασφαλείας που οικοδομούμε αφορά στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή πόρων και την αντιμετώπιση απειλών από κοινού.»

Σχετικά Αρθρα

Ετικέτες: