Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Φ. Μπακαδήμα: Υπάρχουν αμφιβολίες για τη νομιμότητα των έργων του ΟΛΠ στην Πειραϊκή

0 σχόλια ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Δεν περιέχεται καμιά επιστημονική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων από τα προτεινόμενα έργα του ΟΛΠ – Cosco στη νότια πλευρά του λιμανιού του Πειραιά και επίσης δεν έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των εν λόγω έργων».

Αυτό υποστηρίζει με ερώτησή της -προς τους υπουργούς  Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Ανάπτυξης- η βουλευτής  Β” Πειραιώς του  «ΜέΡΑ25» Φωτεινή Μπακαδήμα.

Αναλυτικά η ερώτηση της κ. Μπακαδήμα

«Την Τετάρτη 29/4/2020 εκδόθηκε έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη το οποίο απευθύνεται στα αρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους του ευρύτερου Πειραιά και διαπιστώνει, μέσα από τεκμηρίωση και αξιολόγηση των δεδομένων, ότι «η έναρξη των έργων επέκτασης του επιβατικού λιμένα [Νότια πλευρά – α’ φάση] στον Πειραιά είναι τουλάχιστον, αμφίβολης νομιμότητας.

Θα πρέπει να σταθμιστεί η αναβολή κάθε περαιτέρω παρέμβασης έως την έγκριση της ΣΜΠΕ και της νέας ΑΕΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των φορέων, ιδίως της τοπικής αυτοδιοίκησης και διασφαλίζοντας στον μέγιστο βαθμό την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.»

Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η από 28/4/2020 επιστολή του Περιφερειάρχη Αττικής κ Γιώργου Πατούλη προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία ζητά την αναστολή των εργασιών που ξεκίνησε, στις αρχές Απριλίου, αιφνιδιαστικά, εν μέσω πανδημίας, ο ΟΛΠ – Cosco στη νότια πλευρά του λιμανιού του Πειραιά, στην Πειραϊκή, χωρίς να έχει εγκριθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή του αναφέρει ο Περιφερειάρχης «επειδή το έργο ξεκίνησε, εν μέσω πανδημίας, με εξαιρετικά αυστηρά μέτρα τα οποία οδήγησαν στην αναβολή της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, που θα γνωμοδοτούσε επί της μελέτης ανανέωσης των Περιβαλλοντικών Όρων που υποβλήθηκε από τον ΟΛΠ Α.Ε. για το σύνολο των έργων του λιμανιού, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν είναι δυνατόν να ανασταλούν οι εργασίες, μέχρι την έκδοση από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΚΑ της απόφασης έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση και ανανέωση της Α.Π. 104050/17-5-2006 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του ΟΛΠ Α.Ε. και τη συνέχιση των εργασιών σύμφωνα με τους επικαιροποιημένους, βάσει των νέων δεδομένων, περιβαλλοντικούς όρους».

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, επισημαίνοντας πως, από τα τέλη του Μαρτίου 2020 εκτελούνται από πλωτά μέσα εργασίες σε καθημερινή βάση στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τον κεντρικό λιμένα του Πειραιά και την περιοχή της Σχολής Δοκίμων γίνονται μετρήσεις, τοποθετούνται σημαδούρες και γίνεται βυθοκόρηση, το υλικό της οποίας μεταφέρεται και εναποτίθεται στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού, με ομόφωνο ψήφισμα ζητά την αναστολή του έργου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της ΜΠΕ και της ΣΜΠΕ όπως ορίζει η Σύμβαση μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ. και καλεί τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν στις νόμιμες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ενέργειες, για την προστασία της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης και την τήρηση της νομιμότητας.

Η κίνηση «Ενεργοί Πολίτες Α Κοινότητας-Όχι Λιμάνι Στην Πειραϊκή» προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η νότια επέκταση με την κατασκευή 6 προβλητών, επιφανείας 180 στρεμμάτων για τον ελλιμενισμό έως και 6 γιγάντιων κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς, του λιμένα κρουαζιέρας. Το έργο αυτό, όπως ισχυρίζονται, θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον όπως ατμοσφαιρική και θαλάσσια ρύπανση, υπερφόρτωση της οδικής κυκλοφορίας, ηχορρύπανση και οπτική ρύπανση.

Έχει προηγηθεί εκτενής κριτική της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΟΛΠ – COSCO από την κίνηση Ενεργοί Πολίτες Α Κοινότητας – Όχι Λιμάνι στην Πειραϊκή» μερικά σημεία της οποία είναι τα ακόλουθα: «Η κατατεθειμένη μελέτη δεν βασίζεται σε πρόγραμμα παρακολούθησης ατμοσφαιρικών εκπομπών. Σύμφωνα με παραδοχή του ΟΛΠ «… οι μετρήσεις αυτές δεν καλύπτουν τη συνολική περιοχή του λιμανιού ενώ ταυτόχρονα τα μετρούμενα επίπεδα ρύπων συνδέονται με όλες τις πηγές αερίων ρύπων στην ευρύτερη περιοχή και δεν αντανακλούν τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες του λιμένα».

Συνεπώς δεν περιέχεται καμιά επιστημονική μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων από τα προτεινόμενα έργα και ο Πίνακας, που κατατίθεται από τον ΟΛΠ για την παρουσίαση των επιπτώσεων του προτεινόμενου Προγράμματος ανά Περιβαλλοντική Παράμετρο Αναφοράς, δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες ΜΠΕ για κάθε έργο, όπως απαιτεί ο Νόμος 2011/4014.

Τα συμπεράσματα της ως άνω αξιολόγησης, κρίνονται ως αυθαίρετα, καθώς δεν βασίζονται σε αξιόπιστα επιστημονικά στοιχεία. Αντί επιστημονικών μελετών, ο ΟΛΠ παρουσιάζει Εκτίμηση και Αξιολόγηση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης με χρήση Μαθηματικών Προσομοιώσεων, στην περιοχή του Λιμένα Πειραιώς, η οποία δεν βασίζεται στις μετρήσεις του σταθμού ελέγχου και μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που λειτουργεί ο ΟΛΠ επί σειρά ετών. Δεν προβλέπεται η παρακολούθηση των καρκινογόνων αιωρούμενων σωματιδίων PM2,5 τα οποία είναι τα πιο επικίνδυνα για την υγεία και είναι υποχρεωτική η μέτρησή τους από την Ε.Ε»

Με την προσφυγή αυτή το κίνημα «Ενεργοί Πολίτες Α Κοινότητας- Όχι Λιμάνι Στην Πειραϊκή» στρέφεται κατά των αποφάσεων της ΕΣΑΛ του Ιουλίου 2019 και του Ιανουαρίου 2020, με τις οποίες εγκρίθηκαν μια σειρά έργα στο λιμάνι του Πειραιά, χωρίς να έχει προηγηθεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι προαπαιτούμενη σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό. Ταυτόχρονα προσφεύγουν και κατά των σοβαρών ελλείψεων και παρατυπιών του νόμου 4404/2016 με τον οποίο κυρώθηκε η σύμβαση παραχώρησης του λιμένα Πειραιά στην εταιρεία COSCO.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την από 30/4/2020 απάντηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ Γιάννη Πλακιωτάκη πως, «το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιείται έχοντας όλες τις αναγκαίες αποφάσεις και εγκρίσεις που απαιτούνται»,

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:

  1. Για ποιο λόγο ξεκίνησαν τα έργα στη νότια πλευρά του λιμανιού του Πειραιά, στην Πειραϊκή, δίχως την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι προαπαιτούμενη σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό;
  2. Ποιες είναι οι προαπαιτούμενες αποφάσεις και εγκρίσεις στις οποίες αναφέρεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και οι οποίες, κατά τον Περιφερειάρχη Αττικής, δεν πληρούν τα κριτήρια για την έναρξη των έργων; Παρακαλώ να μας σταλούν αντίγραφα των συγκεκριμένων αποφάσεων.
  3. Στα τέλη Ιανουαρίου 2020, η Επιτροπή του Δήμου Πειραιά εκτίμησε πως «η ΜΠΕΟΛΠ έχρηζε αναθεώρησης προκειμένου να μετασχηματιστεί σε Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και με τεχνικό πόρισμα ανέπτυσσε τα κύρια προβλήματα, προτείνοντας λύσεις. Ειδικότερα, χρειάζονταν συμπληρώσεις, διορθώσεις και επιπλέον αναλύσεις με στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων στα ζητήματα που αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων, την αντιμετώπιση αέριων ρύπων, τη διάθεση των βυθοκορημάτων, την αντιπλημμυρική θωράκιση, την ηχορύπανση, τη διάνοιξη αστικών διεξόδων προς το θαλάσσιο μέτωπο και τη σύσταση μόνιμου Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου.» Έχουν ολοκληρωθεί τα παραπάνω; Αν ναι, παρακαλώ να μας κατατεθούν.
  4. Έχει εκπονηθεί η Στρατηγική Μελέτη των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων; Αν ναι, παρακαλούμε να μας κατατεθεί

Σχετικά Αρθρα

Ετικέτες:, ,