Home

ΡΟΗ  ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΓΣΕΒΕΕ: Προτείνει μέτρα για τους πληγέντες της Κεφαλλονιάς

0 σχόλια ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μέτρα για τους πληγέντες μικρομεσαίους επιχειρηματίες από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή προς τους υπουργούς Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη και Εργασίας Γ. Βρούτση, μετά από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε κλιμάκιο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της Συνομοσπονδίας.
Η δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει τα εξής:
1. Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης για επιχειρήσεις (one stop emergency shop) για τη συγκέντρωση και αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων και δικαιολογητικών δεδομένου ότι πολλές δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν ενώ οι επιχειρηματίες δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο για να ασχοληθούν με όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα.
2. Πλήρη αποζημίωση της ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με βάση την αντικειμενική αξία της και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής.
3. Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης για όλους τους επαγγελματίες που μισθώνουν ή θα αναγκαστούν να μισθώσουν (διάρκεια επιδότησης δύο έτη).
4. Κάλυψη των εξόδων μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια.
5. Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύματα και τις πρώτες ύλες με βασικό κριτήριο τα τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων τεκμήριο να είναι οι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές.
6. Αποζημίωση για καταστροφή παγίων με κριτήριο το κόστος αντικατάστασης. Στην περίπτωση αυτή πρέπει -με την άμεση έκδοση ΚΥΑ- να αναθεωρηθούν οι σχετικές διατάξεις περί αποσβέσεων όπου και όταν τεκμαίρεται η πλήρης παραγωγική ικανότητα του παγίου εξοπλισμού που έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί ζημιά.
Ακόμα η ΓΣΕΒΕΕ ζητά ασφαλιστικές και φορολογικές ελαφρύνσεις για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες:
1. Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ για όλους τους επαγγελματίες με προτεινόμενη διάρκεια δύο έτη.
2. Για εκείνους τους επαγγελματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών στον ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο και μεταφορά ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δικαίωμα στην ασφάλιση υγείας.
3. Απαλλαγή από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής (προτεινόμενη διάρκεια δύο έτη).
4. Απαλλαγή πληρωμής του ενιαίου φόρου ακινήτων για το 2014 και αναστολή των λοιπών δόσεων του ΕΕΤΗΔΕ για το 2013 για όλα τα ακίνητα του νησιού που είναι υπό την ιδιοκτησία των επιχειρηματιών της περιοχής.
5. Απαλλαγή πληρωμής ανταποδοτικών τελών (προτεινόμενη διάρκεια 18 μήνες).
6. Μείωση κατά 50 % του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016.
7. Εξέταση και διαβούλευση με όργανα της ΕΕ για το ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ στο 13%.
Επιπλέον, η ΓΣΕΒΕΕ στην επιστολή της σημειώνει ότι θα πρέπει να προβλεφθεί η δωρεάν παροχή ενός ελάχιστου ποσοστού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος. Επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις για ένα χρονικό διάστημα ενός έτους και να εξασφαλιστούν οι υποδομές αξιοπρεπούς στέγασης για όλους τους κατοίκους, των οποίων οι οικίες έχουν καταστραφεί ή έχουν κριθεί ακατάλληλες.
Επιπρόσθετα, η επιχορήγηση του 80% του συνολικού ποσού για την ανακατασκευή κατοικιών και το 20% του άτοκου δανείου να υπολογιστεί με βάση τις αντικειμενικές αξίες και όχι το θεσμοθετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής, το οποίο στην πλειονότητα των περιπτώσεων κυμαίνεται στο 30 % περίπου του τρέχοντος και πραγματικού κόστους.
«Απέναντι στην κινδυνολογία, απαιτείται η ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων που θα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρείται επιβεβλημένη η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων» σημειώνει η ΓΣΕΒΕΕ.

Σχετικά Αρθρα